Mono Lake, California - The Explorographer

Mono Lake, California